Start > Övrig information > Flyttstädning för företag

flyttstädning för företag

Flyttstädning för kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

När företag flyttar sin verksamhet från ett kontor till ett annat så har man inte tid att själv hantera hela flytten. Likaså blir det med flyttstädningen, den lägger man också ut på någon städfirma. Självklart gäller detta för alla städer men det är i Stockholm, Göteborg och Malmö som de flesta företagsflytten finns. Ja, faktiskt är det så att mer än 50 % av alla företagsflytt inom tjänstesektorn sker till, från eller inom Stockholm.Vad bör man tänka på?

Det är vikigt för ett företag att välja en städfirma som kan ta hand om flyttstädningen på ett strukturerat och effektivt sätt. I dagens läge är det mycket vikigt att flytten sker exakt på utsatt tid, så att arbetet inom företaget kan fortgå med minsta möjliga störning av flytten.

Normalt skiljer sig en flyttstädning av en kontorslokal som av en privat bostad, kontorslokalen är inte lika omfattande, men självklart måste den genomföras. För företagen är det vikigt att tänka på att alla delar av kontoret som ska byggas om eller renoveras (detta är mycket vanligt för kontorslokaler) inte behöver städas. Här finns det mycket pengar att spara för företaget.

Vad gäller flyttstädning för företag är det ännu viktigare än för en flyttstädning för ett privat hem, att beställa flyttstädningen av kontoret i god tid. Ofta handlar det om stora ytor och så är tidsprecisionen så viktig att städfirman behöver planera extra exakt för städningen. Självklart är det också viktigt att begära en garanti och försäkring på utfört arbete.
Servicen från städfirman är av stor betydelse för att flyttstädningen ska fungera bra

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar