Start > Inför flyttstädningen > Hur fungerar det?

Hur fungerar en flyttstädning?

Det normala när du har beställt en flyttstädning från någon städfirma så sänder de över en bokningsbekräftelse (om inte så ska ni begära en). I bokningsbekräftelsen ska allt det ni kommit överens om finnas med, med pris och allt. Nuförtiden skickas den oftast med e-post, men man kan alltid begära att den ska skickas som ett vanligt brev.

Det är bra om ni kommer överens om att städfirman hör av sig några dagar innan (normalt via telefon, mobiltelefon eller hemtelefon). Då ska alla detaljer göras upp, t.ex. nycklar, exakta tider m.m. Nästan alla städfirmor gör så att minst 2 personer kommer över för att städa, och de har med sig all städmaterial som behövs för städningen.Inspektionen av bostaden

När städfirman kommer till bostaden så vill de gärna göra en första inspektion tillsammans med dig. Detta för att de vill försäkra sig om att bostaden som ska städas stämmer överens med beställningen, dvs. rätta sanitära förhållanden, städyta etc.)

Sedan kan städningen sättas igång. Det första städarna brukar gör är att se hur eventuella kalkavlagringar runt kranar och i toaletter ser ut, och då lägga på rätt sorts kalklösare. Ibland kan det vara bra om städfirman får tillgång till bostaden en dag innan städningen så att denna avkalkning kan påbörjas redan kvällen innan städdagen.

Systematisk städning med checklista

Sen gäller det för städarna att arbeta så systematiskt de kan, för att kunna genomföra städningen så snabbt som möjligt med fullgott resultat. De använder alltid en checklista för att inget ska glömmas av och att all städning sker enligt de krav som städfirmorna har åtagit sig gentemot kunden. Detta är den viktigaste kvalitetssäkringsmetoden som städfirman använder sig av.

Något som vi tycker är viktigt att ni ska ta upp med städfirman, är de i möjligaste mån använder sig av miljövänliga och säkra arbetsmetoder genom hela uppdraget.

När städningen närma sig slutet så kommer städfirman kontakta beställaren. De vill gärna gå igenom städresultatet tillsammans med beställaren för att se till att bägge parter är nöjda med resultatet. OBS! Ni ska se till att när städarna lämnar bostaden så ska de ha lämnat ett protokoll över hela flyttstädningen.
Motivationen får en extra skjuts med hjälp av en flyttstädning

Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gävleborg Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Södermanland Västra Götaland Östergötland Jönköping Halland Skåne Kronoberg Blekinge Gotland Kalmar